Obituary Dr Tomas Söderberg

Dr Tomas Söderberg, the chairman of the Torsten Söderberg Foundation, passed away on 7 January 2019. The Torsten Söderberg Foundation financed major parts of the Swedish Cyprus Expedition, “The Söderberg Expedition”, at Hala Sultan Tekke. All members of the expedition would like to express the deepest gratitude for Tomas’ and the foundation’s essential support. We all admired Tomas’ profound knowledge in archaeology!

 

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom lämnat oss i början av 2019 i en ålder av 82 år. Tomas var en av tre söner till donatorerna och stiftelsens grundare Torsten och Wanja Söderberg och stiftelsens ordförande sedan 1987. Hans tid som ordförande i en av Sveriges största privata stiftelser präglades av ett genuint engagemang till gagn för forskning inom ekonomi, medicin, rättsvetenskap och kulturella områden såsom arkeologi, historia, konst, musik och arkitektur. Bland de priser som stiftelsen årligen delar ut återfinns det Söderbergska priset som tilldelas framstående forskare inom ekonomi, rättsvetenskap och medicin. Ett annat är Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk vilket, inom sitt område, hör till de största i världen. Under hans hängivna ledarskap har stiftelsen framgångsrikt utvecklats.
Tomas fick under sin ordförandeperiod motta ett flertal hedersbetygelser. Han blev filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet år 2006. Han har också tilldelats Göteborgs stads förtjänsttecken, Handelshögskolans i Göteborg medalj Pro Studio et Scientia för engagemang och vetenskap, Handelshögskolans i Stockholm SIR Research Award samt Riddarkorset av Islands Falkorden. Så sent som hösten 2018 utnämndes Tomas Söderberg till hedersledamot vid Svenska Läkaresällskapet.

Foto Christina Nilroth

Vi, hans arkeologiska kollegor, har haft ett mångårigt och framgångsrikt samarbete med Tomas och stiftelsen. Även om Tomas inte hade den formella utbildningen inom ämnet så skall han med all rätt omnämnas som kollega eftersom hans kunskaper inom arkeologi (och historia) var fenomenala. Detta gäller inte enbart Norden utan även Centraleuropa och Medelhavet. Diskussioner som låg långt tillbaka i tiden om specifika arkeologiska och historiska spörsmål kunde han återberätta med en stor detaljrikedom. Detta ställde höga krav på oss som diskussionspartners! Klichén att hans minne var som en elefants har dock sitt fulla berättigande och passar väl in på hans kärlek till djur i största allmänhet. Vid besöken i Kållered berättade Tomas ofta om sina vänner i den lokala faunan som hälsade på honom vilket förde tankarna till dr Dolittle.

Ett annat intresse som Tomas och Peter (undertecknad) delade var veteranbilar som Tomas betraktade mera som en konstform än som ett transportmedel. Han ägde ”världens vackraste Volvo”, en PV655-cabriolet 1933 handbyggd av Norrmalms karosseriaktiebolag i Stockholm och utställd på Volvo museet i Göteborg. Under våra resor till Öland för att delta i Kungsrallyt tävlade vi ofta i våra kunskaper inom karosseritillverkningen och mekaniska komponenter – som Tomas för det mesta vann.
Med Tomas har en mångsidig profil gått ur tiden, men Tomas lever vidare genom sin stora familj och familjens stiftelse till gagn för vetenskap och kultur.

 

Göteborg 2019-01-18                                                                                          Peter M. Fischer